Kystlandskap og fugleliv


Området i Tjeldstø naturreservat er en mosaikk av lynghei, torvmyrer og grunne tjern. Mengder av smådyr i tjernene gir gode oppvekstsvilkår for mange fuglearter. Setter du deg ned vil du også oppdage små, fargerike blomster og vakker lyng. Hvordan levde mennesker her for 100 år siden? Finner vi en av Norges nasjonalblomster? Bli med og se!

Kystlandskap og fugleliv_KjerstiF_Julian Hehir_630px
På utkikk etter fugler i kystlandskapet.
© Julian Hehir

Lyngheien langs kysten i Norge er kulturlandskap formet av menneskers bruk over flere tusen år. Kystbonden brente lyng, tok ut torv til brensel og hadde dyr på beite året rundt. Fisket var hovedinntektskilden, men gårdsdriften var også viktig.

Naturreservatet består i tillegg til lyngheier av store våtmarksområder. Over 200 fuglearter bruker området i løpet av året!

I dag er de fleste små gårdsbruk langs norskekysten lagt ned. Dette betyr at landskapet gror igjen. Planter og dyr som er avhengig av det åpne kystlandskapet vil dermed forsvinne på sikt. Tjeldstø naturreservat er vernet for å ta vare på disse verdiene.

Målet med opplegget er at elevene skal oppleve kultur- og naturhistoriske verdier i kystlandskapet, få kunnskap om verneområder og det rike plante- og fuglelivet.

I reservatet løser vi oppgaver, observerer og reflekterer rundt kystlandskapet. For- og etterarbeid er tilgjengelig på etterspørsel.

Klassetrinn: 6. – 7. klasse

Lokalitet: Tjeldstømarka naturreservat, Øygarden utenfor Bergen.

Varighet: 2 timer, i felt.

Aktuell sesong: Vår og høst. Det optimale tidspunktet for å se flest mulig trekkfugler i området er september.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Kjersti Follesøy.

Oppdatert: 01.10.2015

Kontakt
Kjersti Follesøy Naturveileder
TLF: 980 33 375