Høyfjellsøkologi (1. vg.)


Hardangervidda nasjonalpark er et stort og verdifullt viddelandskap. Det er vernet for å ta vare på landskapet og sårbare arter som lever der. Det er også opprettet for at mennesker kan få glede av å ferdes i flott natur, både i dag og i fremtiden.

Høyfjellsøkologi_KjerstiFollesøy_630px
Høyfjellsøkologi på Hardangervidda.
© Kjersti Follesøy

På høyfjellet er forholdene ganske så forskjellig fra lavlandet. Artenes tilpasning til disse forholdende har spilt en essensiell rolle for utviklingen av artene. Klima spiller derfor en viktig rolle. Planter og dyr på høyfjellet er tilpasset kalde vintre og svært kort vekstsesong om sommeren. Hva skjer når temperaturen øker? Når været blir varmere og vekstsesongen øker vil andre planter kunne konkurrere med fjellplantene. Hvilken rolle spiller det i fremtiden?

Målet med opplegget er å få en større forståelse for hvordan livet på høyfjellet er og hvordan planter og dyr tilpasser seg utfordringer på høyfjellet. Noen av dyrene vi lærer om er lemen, villrein og fjellrev. Dere lærer om verneområder, landskap og flora. I felt får elevene oppleve en verdifull nasjonalpark med storslått natur. Vi lærer også å kjenne igjen enkelte plante og lavarter.

Naturveilederen besøker i forkant klassen på skolen. Der får elevene et foredrag om høyfjellsøkologi. Tema er hvordan planter og dyr er tilpasset et liv i høyfjellets barske klima. Andre del av opplegget er å besøke Hardangervidda nasjonalpark. Her opplever vi viddelandskapet, undersøker berggrunn og registrerer planter på høyfjellet.

Klassetrinn: Videregående skole, 1. klasse.

Lokalitet: På skolen og Hardangervidda.

Varighet: Totalt 5 timer. Foredrag på skolen 1 time. I felt 4 timer

Aktuell sesong: August til september

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Kjersti Follesøy

Oppdatert: 01.10.2015

Kontakt
Kjersti Follesøy Naturveileder
TLF: 980 33 375