Fugleliv i ditt nærområde


Hvilken liten brunaktig fugl var det der?! Fugler finnes over alt, men kan være vanskelige å artsbestemme. De er raske, flyr høyt og gjemmer seg blant greinene i trærne. Som oftest er det mange flere arter enn vi tror.

Naturarkivet-BB_10_0001_svarttrost_630px
Svarttrosten holder ofte til i våre nærområder gjennom hele året og kommer gjerne for å spise rognebær.
© Naturarkivet, Bård Bredesen

Fuglesang er noe som er karakteristisk for hver enkelt art. Når vi ikke alltid ser fuglene er det kjekt å kjenne igjen fuglene likevel. Hører dere svarttrosten? Den er kjent for å ha en svært vakker sang. Svarttrosten holder til i skogen, men også i hager og nær byer. Mange av dem overvintrer også her i landet.

Målet for opplegget er å finne ut hvilke fuglearter som finnes i skolens nærområde og lære mer om deres biologi. Vi lærer oss noen fuglesanger og huskeregler for disse.

I klasserommet holdes et enkelt foredrag om noen vanlige fuglearter, deres biologi og hvor man kan finne dem. Deretter går vi ut og undersøker i «deres» skog. Vi ser etter fuglene selv, lytter og leter etter spor.

Klassetrinn: 7. klasse.

Varighet: Totalt 3 timer. 1 time i klasserommet og 2 timer i felt.

Lokalitet: I klasserommet og skolens nærområde.

Aktuell sesong: Mars til april, og august til medio oktober.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Kjersti Follesøy

Oppdatert: 30.09.2015

Kontakt
Kjersti Follesøy Naturveileder
TLF: 980 33 375