Trekkfuglene våre


Trekkfugler er fugler som tilbringer sommer og vinter i ulike områder. De hekker gjerne i et område om sommeren, men tilbringer vinteren i andre områder. Noen fugler trekker bare litt sørover eller fra fjell til hav for vinteren, mens andre flyr helt til Sørpolen for å tilbringe vinteren der. Tenk deg å fly så langt hvert eneste år! Vil du lære mer om hvorfor de gjør dette?

Linerle_Nærbilde_RAG (1)_630px
Linerla er en av våre kjære trekkfugler som kommer tilbake fra vinteroppholdet øst og sør for Middelhavet i midten av april.
© Rein-Arne Golf

Elevene skal gjennom veiledningsaktivitetene få økt interesse for naturen i sitt nærområde, og lære å gjenkjenne og lære om levesettet til et nærmere bestemt antall trekkfugler. Sammen med læreren avgrenses antallet fuglearter, slik at det er tilpasset klassen og de aktuelle naturtypene i skolens område. Dette gjennomføres med teori, fugleobservasjoner i felt, og bruk av fuglekasser.

Naturveilederen er med på presentasjon av prosjektet, og minst en tur ut i skolens nærområde for fugleobservasjoner. For- og etterarbeid følger med opplegget for at elevene skal få mer ut av undervisningen.

Klassetrinn: 1.-4. klasse

Varighet: Etter omfang og ønske; fra dagsopplegg til flere dager.

Lokalitet: I skolens eget nærområde.

Aktuell sesong: Prosjektstart på vinteren, feltarbeid på vår og forsommer.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Heidi Ydse.

Oppdatert: 30.09.2015

Kontakt
Heidi Ydse Naturveileder
TLF: 950 87 204