Naturmangfold


Naturmangfold er et ord vi hører om hele tiden. Men hva betyr det egentlig, og hvorfor er det så viktig? I dette opplegget lærer vi om naturmangfold i et høyfjellsperspektiv. Gjennom villreinens, moskusens eller fjellrevens tilpasninger vil elevene lære mer om kompleksiteten i naturen. Undervisningen begynner på artsnivå ved å vise hvordan de ulike artene i høyfjellet har tilpasset seg et liv der og funnet sine egne nisjer. Videre undervises det om økosystem, næringskjeder og hvilke roller ulike dyr spiller i naturen. Gjør det for eksempel noe om en art eller to forsvinner? Det vil også legges vekt på ressursforvaltning og utfordringer ved bevaring av naturmangfold.

Naturmangfold_H og E_ErikYdse_630px
Gjennom å se på naturen på nært hold vil elevene få innblikk i de store sammenhengene i naturmangfoldet.
© Erik Ydse

Naturveilederen tar elevene med ut på tur. Gjennom aktiviteter og formidling gir vi elevene kunnskap og begreper som gjør dem bedre i stand til å se naturens mangfoldighet. For- og etterarbeid følger med opplegget for at elevene skal få mer ut av undervisningen.

Klassetrinn: vg1 naturbruk, ungdomsskole og videregående skole.

Varighet: Heldagsopplegg med en fjelltur som ramme for veiledningen.

Lokalitet: Dovrefjell eller et fjellområde i nærheten av skolen.

Aktuell sesong: Gjennomføres i barmarksperioden; fra ca 1. juni til slutten av september.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Heidi Ydse eller Espen Rusten.

Oppdatert: 30.09.2015

Kontakt
Heidi Ydse Naturveileder
TLF: 950 87 204

 

Espen Rusten Naturveileder  
TLF: 905 31 307