Villreinen – et dyr i særklasse!


Villreinen har en 10.000 år gammel historie i Norge, men om man ser det i et europeisk perspektiv strekker historien seg enda lenger tilbake. Villreinen var en viktig ressurs for de første uropeiske steinaldermenneskene i Eurasia.

Villrein_H og E_Erik Ydse_630px
Undervisningen gir en innføring i villreinens verden.
© Erik Ydse

Klimaendringer og tilbaketrekking av isbreer etter siste istid gjorde til at villreinen trakk nordover og vestover, helt til våre fjelltrakter. Her i det kalde nordlige klimaet kunne den overleve. Villreinen var en så viktig ressurs at en del mennesker fulgte etter den. I 10.000 år har villrein og mennesker levd sammen her, og villreinen har vært en viktig ressurs for menneskene. I dag har Norge de eneste gjenlevende villreinstammene i Europa, og vi har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på den for fremtiden.

Elevene vil, ved engasjement og aktivitet, bli innviet i villreinens verden, der overraskelsene er mange! For- og etterarbeid følger med opplegget for at elevene skal få mer ut av undervisningen. 

Klassetrinn: Opplegget kan tilpasses både barne-ungdoms- og videregående skole.

  • Aktuelle temaer for barnetrinnet: reinens utseende og tilpasninger, året til villreinen, hvor bor villreinen, venner og fiender villrein og klima.
  • Aktuelle temaer for ungdomstrinn og oppover: vårt ansvar for villreinen, reinens biologi og tilpasninger, villreinens leveområder, villreinens utfordringer, villrein og forskning, web-villrein.

Lokalitet: Utendørsopplegg, på Dovrefjell eller annet sted etter avtale.

Varighet: Fra 2 timer til hel dag.

Aktuell sesong: Passer best i barmarkssesongen; ca 1. juni til slutten av september.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Heidi Ydse eller Espen Rusten.

Oppdatert: 30.09.2015

Kontakt
Heidi Ydse Naturveileder
TLF: 950 87 204


Espen Rusten Naturveileder
TLF: 905 31 307