Moskus – urdyret på Dovre


Moskus ble innført til Norge på 1930-, 40- og 50-tallet, etter å ha vært utdødd her siden siste istid. Det var norske selfangere som fanget og tok med moskus tilbake til Norge. I dag finnes det ca 300 moskus i Norge og alle disse bor på Dovrefjell.

Moskus_H og E_Tord Bretten_630px
På Dovrefjell kan du bli med ut og lær mer om moskus.
© Tord Bretten

Hva kan vi om denne merkelige skapningen? Er den farlig? Kan vi se den når vi går på tur? Hvordan lever den? Overvåkning og forvaltning av dette urdyret har gitt oss masse kunnskap om tilpasninger til et arktisk klima og hva klimaendringer kan gjøre med en art.

Naturveilederen tar elevene med ut på tur. Gjennom aktiviteter og formidling gir vi elevene kunnskap og begreper som gjør dem bedre i stand til å se naturens mangfoldige utfordringer. Aktuelle temaer i undervisningen er året med moskusen, tilpasninger til et arktisk klima, hvor bor moskusen, hvorfor har vi moskus og hvordan påvirkes moskusen av et varmere klima. For- og etterarbeid følger med opplegget for at elevene skal få mer ut av undervisningen.

Klassetrinn: Alle klassetrinn i grunnskolen og videregående skole.

Varighet: Fra 2 timer til heldagsopplegg.

Lokalitet: Opplegget passer best for klasser som reiser på ekskursjon til Dovre, der leveområdene kan utforskes og moskusen oppleves dersom vi er heldige.

Sesong: Dette kan gjøres hele året, men passer best i barmarksperioden; omtrent fra 1. juni til slutten av september.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Heidi Ydse eller Espen Rusten.

Oppdatert: 29.09.2015

Kontakt
Heidi Ydse Naturveileder
TLF: 950 87 204

 

Espen Rusten Naturveileder  
TLF: 905 31 307