Høyfjellet


Norge er fjellenes rike. Høyfjellslandskapet er langstrakt, åpent og utsatt for mye vær. Høyfjellets mange hardføre arter og innfløkte økosystem er fascinerende. Hvordan klarer planter å klore seg fast på karrige fjellknauser – og i tillegg både blomstre vakkert, sette frø og tåle beiting? Hvordan klarer dyr og fugler å finne mat i disse områdene, vinter som sommer? Flytter de om vinteren, eller er det faktisk noen som kan overleve vinteren i dette ugjestmilde landskapet av snø, vind og kulde? Hvordan er artene tilpasset hverandre?

Høyfjellsøkologi_H og E_ErikYdse_630px
Ut for å lære om høyfjellsøkologi på Dovrefjell.
© Erik Ydse

Gjennom en tur ut i dette landskapet vil naturveilederen forsøke å gi elevene et innblikk i det sammensatte høyfjellsøkosystemet. Veiledningen tar utgangspunkt i arter som fjellrev, villrein, jerv, lav, rype, og/eller rovfugler. Aktuelle temaer i undervisningen er høyfjellet som økosystem, artenes tilpasninger til et liv i høyfjellet, trusler for økosystemet og hva som skjer i høyfjellet ved klimaendringer. For- og etterarbeid følger med opplegget for at elevene skal få mer ut av undervisningen.

Klassetrinn: Opplegg og aktiviteter passer best til grunnskolens ungdomstrinn og

elever i den videregående skole.

Varighet og lokalitet: Det er ønskelig med halv-, hel- eller to-dagers opplegg og å være i høyfjellet i forbindelse med gjennomføringen.

Aktuell sesong: Barmarkssesong; ca 1. juni til slutten av september.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Heidi Ydse eller Espen Rusten.

Oppdatert: 29.09.2015

Kontakt
Heidi Ydse Naturveileder
TLF: 950 87 204

 

Espen Rusten Naturveileder  
TLF: 905 31 307