Fjellreven – en sjarmør i hvitt


Fjellreven er tilpasset et liv i fjell- og arktiske strøk, der den livnærer seg på
smågnagere. Opprinnelig fantes den utbredt i mesteparten av fjell-Norge, men
intensiv jakt for den ettertraktede pelsens skyld reduserte den norske
bestanden sterkt. Den har vært fredet i Norge siden 1930-tallet, men bestanden
har likevel ikke klart å bygge seg opp igjen. I dag finnes det omtrent 300 fjellrev
igjen i Norge og Sverige. Norge står fremfor store utfordringer med å bevare
denne arten i norsk fauna.

K - 46 kull Fjellrev_FINSE_REAGOL (2)_edt
Etter å ha vært omtrent utryddet er fjellreven igjen mulig å oppleve i norske fjell.
© Rein-Arne Golf

For å skjønne mer om hvorfor fjellreven ikke har klart å reetablere seg i tidligere så viktige fjellområder, må vi ha kunnskap om de tilpasninger som fjellreven har utviklet gjennom tusenvis av år i et hardt og ugjestmildt klima.

Gjennom naturveiledningen vil elevene bli bedre kjent med fjellreven og få et innblikk i utfordringene denne lille krabaten står overfor. Kanskje deres engasjement og deltakelse kan gi nye innspill i arbeidet med å løse den økologiske utfordringen arten står ovenfor i Norge og Sverige. For- og etterarbeid følger med opplegget for at elevene skal få mer ut av undervisningen.

Klassetrinn: Opplegget kan tilpasses både barne-, og ungdoms- og videregående skole.

Varighet: Fra timesopplegg til heldagsaktivitet.

Lokalitet: Naturveilederen kommer til skolen deres. Undervisningsopplegget tar barna med ut i skolens nærområde for å lære mer om denne spesielle arten.

Aktuell sesong: Hele året.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Heidi Ydse eller Espen Rusten.

Oppdatert: 29.09.2015

Kontakt
Heidi Ydse Naturveileder
TLF: 950 87 204

 

Espen Rusten  Naturveileder
TLF: 905 31 307