Villreinen – fjellets nomade (stud.)


Villreinen har en 10.000 år gammel historie i Norge. Ser man det i et europeisk
perspektiv, strekker historien seg enda lenger tilbake. Villreinen var en
viktig ressurs for de første europeiske steinaldermenneskene lenger sør i
Europa. Klimaendringer og tilbaketrekking av isbreer, etter siste istid, førte
til at villreinen fulgte etter iskanten nordover, helt til våre fjelltrakter.
Her, i det kalde nordlige klimaet, kunne reinen overleve. Menneskene fulgte
etter, fordi villreinen var en svært viktig mat- og utstyrsressurs for dem. De
fanget rein ved bruk av fangstgraver, pil og buer.

Villrein_lærerstudenter_Brita Homleid Lohne_630px
Lærerstudentene lærer om villrein.
© Brita Homleid Lohne

På 1700-tallet ble jakten intensivert på grunn av moderne skytevåpen, noe som førte til nedgang i villreinbestandene. I dag har Norge de eneste gjenlevende villreinstammene i Europa, og Norge har derfor et internasjonalt ansvar for å ta vare på den for fremtiden.

Formålet med dette undervisningsopplegget er at studentene skal få kunnskap om, og innblikk, i ulike didaktiske vinklinger knyttet til læring om villreinen og villreinens leveområde. Programmet vil også gi forslag til hvordan en kan skape bevissthet om egen kunnskap og om hvordan læringen kan økes.

Opplegget består av et forarbeid, dagsopplegg og et etterarbeid med vurderingsskjema for egen læring. Naturveilederne står for dagsopplegget. Opplegget kan gjennomføres både inne og utendørs.

Veiledningsopplegget er rette mot kunnskapsløftets kompetansemål etter 7. trinn. Opplegget kan også tilpasses kompetansemål på andre nivåer.

Målgruppe: Lærerstudenter.

Varighet: 5 timer. Opplegget kan justeres etter skolens ønske.

Lokalitet: Ved utdanningsinstitusjonen og dens uteområde. Opplegget kan også gjennomføres dersom studentene besøker Norsk villreinsenter sør på Skinnarbu.

Aktuell sesong: Hele året.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Brita Homleid Lohne.

Oppdatert: 29.09.2015

Kontakt
Brita Homleid Lohne Naturveileder
TLF: 993 62 623