Gjennom landet renner elva…


Samer er et urfolk som har levd i Norge gjennom flere tusen år.  Et særtrekk for den samiske kulturen er at den er basert på et tett forhold til naturen hvor blant annet drift av tamrein har stått sentralt. Den samiske kulturen er tradisjonelt forbundet med området fra Femunden i sør til Finnmark i nord. Men også i områder sør for de tradisjonelle sørsamiske områdene har det vært samisk aktivitet knyttet til tamreindriften. Samene lærte fjellfolket i Langfjella å drive med rein, og mange samer ble værende i området.

Gjennom landet renner elva_Brita_Olav Skjeldal_edt
Samisk kultur og reindrift.
© Olav Skjeldal

Formålet med undervisningsopplegget er at lærerstudentene skal få tips til fagstoff og ulike didaktiske vinklinger knyttet til læring av, og forståelse for, samenes kultur.  Studentene vil her kunne tilegne seg kunnskap om den sørsamiske kulturen og hvordan denne har påvirket tamreindrifta i Langfjella. Tidligere tiders levesett, og bruk av reinen, vil stå sentralt i opplegget. Dette programmet vil også by på forslag til hvordan en kan skape bevissthet om egen kunnskap og om hvordan læringen kan økes.

Undervisningsopplegget er rettet mot kunnskapsløftets kompetansemål etter 7. trinn. Opplegget kan også tilpasses kompetansemål på andre nivåer.

Målgruppe: Lærerstudenter.

Varighet: 5 timer og 30 minutter, men kan tilpasses behov.

Lokalitet: Hos den enkelte skole. Kan også gjennomføres dersom studentene besøker Norsk villreinsenter sør på Skinnarbu.

Aktuell sesong: Hele året.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Brita Homleid Lohne

Oppdatert: 23.09.2015

Kontakt
Brita Homleid Lohne Naturveileder
TLF: 993 62 623