Gjennom landet renner elva


Samer er et urfolk som har levd i Norge gjennom flere tusen år.  Et særtrekk for den samiske kulturen er at den er basert på et tett forhold til naturen hvor blant annet drift av tamrein har stått sentralt. Den samiske kulturen er tradisjonelt forbundet med området fra Femunden i sør til Finnmark i nord. Men også i områder sør for de tradisjonelle sørsamiske områdene har det vært samisk aktivitet knyttet til tamreindriften. Samene lærte fjellfolket i Langfjella å drive med rein, og mange samer ble værende i området.

Gjennom landet renner elva_Brita_Olav Skjeldal_edt
Samisk kultur og reindrift.
© Olav Skjeldal

Målet med naturveiledningen er at elevene skal lære seg om den samiske kulturen, og hvordan denne har påvirket tamreindrifta i Langfjella. Tidligere tiders levesett, og bruk av reinen, vil stå sentralt i opplegget. Elevene vil også kunne gjøre praktiske erfaringer ved bruk av lasso samt å lage en spillpose av reinsdyrskinn.

Opplegget består av et forarbeid, dagsopplegg og et etterarbeid med vurderingsskjema for egen læring. Naturveilederne står for dagsopplegget. Opplegget kan både gjennomføres inne og utendørs.

Klassetrinn: 7. klasse. Opplegget kan også tilpasses andre klassetrinn i grunnskole og videregående skole.

Varighet: 5 timer. Opplegget kan justeres ut fra skolens ønske.

Lokalitet: På skolen og dets uteområde. Opplegget kan også gjennomføres dersom klassen besøker Norsk villreinsenter sør på Skinnarbu.

Aktuell sesong: Hele året.

For mer informasjon, kontakt naturveileder: Brita Homleid Lohne.

Oppdatert: 23.09.2015

Kontakt
Brita Homleid Lohne Naturveileder
TLF: 993 62 623