Lær om livet i elva på fire språk


Hvem bor i elva di_4 språk
Elevheftet "Hvem bor i elva di?" er utgitt på fire språk.
© SNO
Oppdatert: 04.09.2015

Et nytt undervisningsopplegg skal lære skoleelever om laks og livet i lakseelvene. Heftet er oversatt til nord-samisk, finsk og russisk.

Heftet «Hvem bor i elva di?» er utviklet av Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) og Statens naturoppsyn (SNO) i Miljødirektoratet, i samarbeid med Sørenget oppvekstsenter i Namsos. Elevheftet er hovedsakelig rettet mot 5.-7. klassetrinn og inneholder et mangfold av oppgaver og ulike fagtekster. Hovedfokuset ligger på villaksen, men man tar også for seg andre arter i elva.

Her kan elevene blant annet lære å se forskjell på laks- og ørretunger, hvordan elvemuslingen er avhengig av disse og hvilke insekter laksen spiser i elva. De synlige forskjellene mellom oppdrettslaks og villaks blir gjennomgått, og utfordringene som villaksen står ovenfor blir også presentert. 

Spillet om laksen

Velger man etterpå å spille "Det store laksespillet", som er et brettspill som inngår i heftet, får man repetert livssyklusen og ulike utfordringer på en god måte. Heftet inneholder også forslag til enkle feltaktiviteter og passer godt som for- eller etterarbeid til en utedag. 

Takket være god bistand fra Fylkesmannen i Finnmark er heftet nå oversatt til nord-samisk, finsk og russisk. 

Spent på mottakelsen

– Det samiske heftet er allerede blitt brukt av flere skoler i Finnmark, og det blir spennende å se hvordan den finske og russiske oversettelsen blir mottatt, sier Kjersti Hansen i SNO Namsos. 

Heftene kan lastes ned fra våre nettsider og kan fritt benyttes i undervisningsformål så lenge navn på institusjonene som står bak blir oppgitt. 

Last ned heftene her: 

Hvem bor i elva di?  

Finsk_forside_150 px Mat orrot du jogas_forside_150 px Russisk utgave 

Oppdatert: 04.09.2015