Elevhefte: Hvem bor i elva di?

«Hvem bor i elva di?» er utviklet av Kunnskapssenter for laks og vannmiljø (KLV) og Statens naturoppsyn (SNO) i Miljødirektoratet, i samarbeid med Sørenget oppvekstsenter i Namsos. Elevheftet er hovedsakelig rettet mot 5.-7. klassetrinn og inneholder et mangfold av oppgaver og ulike fagtekster. Hovedfokuset ligger på villaksen, men man tar også for seg andre arter i elva.

Norsk (bokmål)

Utgave på norsk (bokmål): Hvem bor i elva di?

Hvem bor i elva di?

Les mer

Finsk

Finnish edition: Kuka asuu joessasi?

Finsk_forside_150 px

 

Les mer

Nord-samisk

Nord-samisk utgave: Mat orrot du jogas?

 Mat orrot du jogas_forside_150 px

 

Les mer

Russisk

Russian edition:

Russisk utgave

 

Les mer