Vannskutere må ta hensyn


Vannskuter på Selbusjøen
Det er tillatt å kjøre korteste vei ut til områder der kjøring er lovlig, men maksimalt i 5 knop.
© Jostein Sandvik
Oppdatert: 09.06.2015

Totalforbudet mot vannskuter er opphevet, og salget har tatt seg opp de siste årene. Likevel har førerne av slike farkoster regler å følge og skal ta hensyn til natur- og friluftsinteressene.

Se hele saken på Miljødirektoratets nettside.

Oppdatert: 09.06.2015