Meld fra om fjellrevobservasjoner


Fjellrev på Finse ved Hardangervidda.
Fjellrev ved Finse. Foto: Rein-Arne Golf, SNO.
© Rein-Arne Golf
Oppdatert: 27.03.2015

Påsken er høysesong for utfart i fjellet, og observante skigåere har større muligheter enn på lenge til å få et glimt av en av de sjeldneste pattedyrene i norsk natur –fjellreven. Vær også oppmerksom på at fjellreven kan dukke opp på åte under rødrevjakt.

Fjellreven i Sør-Norge var nesten utryddet for femten år siden, men takket være ulike forvaltningstiltak, som støttefôring og et eget avlsprogram med utsetting av fjellrev, har man nå fjellrevbestander i mange fjellområder. Fjellrev vandrer også mellom fjellområdene, og kan dukke opp nær sagt hvor som helst, også i tettbygd strøk og bynære områder.

Det finnes to fargevarianter av fjellrev, den kvite som er helt kvit om vinteren og brun og gul om sommeren, samt den blå varianten som er mørkegrå om sommeren og mørk grå til brun om vinteren.

Overvåkingsprogrammet for fjellrev er forvaltningens måte å holde oversikt over bestanden på. Det legges ned et betydelig arbeid for å finne ut hvor mange ynglinger man har av fjellrev de enkelte år, i tillegg samles det inn DNA for på den måten å få et mål på hvor mange individer av fjellrev vi har. Med stadig spredning til «nye» områder er tips fra publikum en svært viktig informasjonskilde – mange øyne ser mer enn få. Det er viktig at fjellrevobservasjoner meldes inn til Statens naturoppsyn slik at de blir registrert. Så ser du en fjellrev – meld den inn, om du klarer å ta et bilde er det fint – og finner du en skit vil det gi muligheter for å finne ut hvilket individ det er snakk om (bruk en plastpose, ikke ta skiten i hendene).

Det er mulig å forveksle fjellrev med andre arter. Det har forekommet noen få ganger de siste årene at fjellrev har blitt skutt fordi de har blitt forvekslet med rødrev under revejakt på åte nattestid, eller blitt forvekslet med rømt farmrev. Derfor er det svært viktig å vise nødvendig aktsomhet i slike situasjoner.

Fjellreven finnes i både kvit og mørk farge.


Oppdatert: 27.03.2015