Fire tonn søppel fjernet fra Seiland nasjonalpark


DSC_2634xc_edt
Øytunelevene har siden 2012 samlet over fire tonn søppel i Bårdfjorden.
© Ingunn Ims Vistnes
Oppdatert: 08.09.2014

Etter tre års innsats er fire tonn søppel fjernet fra den sterkt forsøplede Bårdfjorden i Seiland nasjonalpark. Nå kan fjorden midlertidig friskmeldes.

Bårdfjorden ligger på vestsiden av Seiland, som en åpen favn mot havstrømmene fra nordvest. Hit har det samlet seg lag på lag med plast, tauverk, trålposer og husholdningsavfall gjennom årtier. Går man på tangvollene kan man høre at det knaser i plast. Kikker man ned i graset vil man snart finne flasker og taustumper.  

For tre år siden startet nasjonalparkforvaltningen og Statens naturoppsyn (SNO) en systematisk opprydding i samarbeid med Øytun folkehøgskole. I løpet av denne tiden har rundt fire tonn søppel blitt samlet sammen og fraktet vekk fra fjorden. Og innsatsen har gitt resultater. Når Kystvakta nå frakter det siste tonnet med søppel fra Bårdfjorden vil fjæra være tilnærmet fri for søppel. I Hammerfest står kommunen klar for å ta imot søpla: “Vi tar med glede kostnaden med å frakte søpla fra Kystvaktas båt til avfallsanlegget på Grøtnes”, sier miljøvernrådgiver i Hammerfest kommune Tom Eirik Ness. “Søppelaksjonen i Bårdfjorden er et svært positivt tiltak både for Seiland nasjonalpark og for Hammerfest kommune. Bårdfjorden ligger lengst sørvest i kommunen, men er et yndet turmål for lokalbefolkningen på Seiland og for grupper som turlaget.”

Strømmen av søppel – hovedsakelig fra fiskeriene, båttrafikk og havbruksnæring – tar ikke slutt. Nasjonalparkforvaltningen og SNO vil holde oppsyn med fjorden og komme tilbake. Men søppelmengden vil forhåpentligvis nå være håndterlig og under kontroll. “Vi er godt fornøyd med å ha gjennomført søppelaksjonen for tredje året på rad” sier Bente Haug, leder i Seiland nasjonalparkstyre. “Dette handler ikke bare om fjerning av avfall, men også om samarbeid med ungdom og om å sette fokus på forsøpling av kysten. Fire tonn søppel er fjernet fra Bårdfjorden. Hvor mye ligger det andre steder?”

Oppdatert: 08.09.2014

Kontakt
Rune Somby Naturoppsyn
TLF: 916 22 282
Relaterte nyheter