Årsrapport for SNO i 2013


Oppdatert: 02.07.2014

SNOs årsrapport for 2013 er nå tilgjengelig på nettet i pdf-format.

Årsrapportene for SNO presenterer noen av de oppgavene vi har ansvaret for og med eksempler på hva som ble gjennomført innenfor det aktuelle temaet det aktuelle året. I 2013-rapporten er det presentert eksempler på naturveiledning både i Oslo-området og i Hallingskarvet nasjonalpark. Det er restaurering av ei steinbu i Jotunheimen og bygging av hengebruer over strie elver i fjellet. Av skjøtselstiltak er markaslått i Øvre Forra og fjerning av sitkagran og buskfuru i verneområdene i Sør-Trøndelag. Ellers er overvåking av kongeørn og kurstilbudet i forbindelse med lisensjakt og skadefelling av rovvilt presentert. I den siste delen er statistikk og resultater sammenstilt. 

Her kan du se innholdslista og laste ned rapporten.

Trykt utgave av rapporten kan også bestilles fra SNO i Trondheim.

 

Oppdatert: 02.07.2014

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867