Årsrapport 2013


Innhold

 

 Forord

  3

 Ungdom med ulv på timeplanen

  4

 Skarveskolen – et naturveiledningsprosjekt i grunnskolen

  8

 Ei krasafaren steinbu

 10

 Brubygging

 12

 Skjøtsel i Øvre Forra

 14

 Sitkagran og buskfuru truer verneområdene

 16

 Overvåking av kongeørn

 20

 Kurs i skadefelling og lisensjakt

 22

 Endring av Naturoppsynsloven

 24

 Endring av Lakse- og innlandsfiskloven

 25

 SNO i 2013

 26

Oppdatert: 02.07.2014

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867