Tips om ferske gaupespor


Statens naturoppsyn er klare til å ta imot tips om gaupespor.
Statens naturoppsyn er klare til å ta imot tips om gaupespor.
© Kim Abel, Naturarkivet
Oppdatert: 21.02.2014

Snøfall de siste dagene øker muligheten for å registrere gauper, ved hjelp av ferske spor. Statens naturoppsyn (SNO) står klar til å ta i mot tips fra publikum.

SNO overvåker gaupebestanden i felt og rapporterer til Rovdata, men i mange områder har det falt lite snø etter jul. Nå har det kommet nysnø flere steder i landet, noe som gir gode sporingsforhold. Det øker sjansen for å finne en gaupefamilie, som består av ei gaupemor i følge med en eller flere unger.

Meld inn observasjoner

Registreringsperioden for gaupe starter 1. oktober hvert år og avsluttes ved utgangen av februar. At registeringen avsluttes på det tidspunktet, skyldes at voksne dyr går sammen i parringstiden i mars og derfor feilaktig kan bli vurdert som familiegrupper. Dette betyr at vi har knappe to uker igjen av registreringssesongen.

– Hvis du ønsker å bidra i overvåkingen av gaupe, kan du melde inn observasjonen din direkte på telefon til SNO sin rovviltkontakt. Du kan også legge den inn i det skandinaviske rapportsystemet for store rovdyr – Skandobs. En beskjed blir da sendt til rovviltkontakten i området hvor observasjonen er gjort, sier seksjonssjef Lars Bendik Austmo i Statens naturoppsyn.

Søker aktivt etter familier

I Norge er det et mål at lokalbefolkningen involveres i overvåking, og overvåkninga av gaupe er i stor grad basert på at publikum melder fra når de ser spor etter flere gauper som har gått sammen. Hvis man tror det går en familiegruppe i et område hvor det har kommet få tips fra publikum, åpner likevel metodikken for at SNO kan gjennomføre et aktivt søk.

– Med de helt spesielle snøforholdene vi har hatt i deler av landet, har vi vurdert at det er behov for aktivt søk etter gaupe i noen områder i de fem nordligste fylkene. Slik kan vi få svar på om det finnes familiegrupper eller ikke på steder der vi har mistanke om det, sier Lars Bendik Austmo.

Aktive søk vil bli gjennomført dersom det blir sporingsforhold før 1. mars.

Se oversikt over rovviltkontakter i Statens naturoppsyn

Les instruks for registrering av gaupefamilier

Rovbasen

Oppdatert: 21.02.2014

Kontakt
Lars Bendik Austmo seksjonsleder, Statens naturoppsyn
TLF: 920 58 678