Ulvepar felt i Rendalen


Ulvehannen felt i Rendalen 8-2-2014.
Hannen i ulveparet i Rendalen ble felt 8. februar.
© Eivind Fallet / SNO
Oppdatert: 11.02.2014

Statens naturoppsyn (SNO) har avlivet et ulvepar i Rendalen kommune. Ulveparet var revirmarkerende, og Miljødirektoratet besluttet at ulvene skulle felles.

Begge ulvene ble felt fra helikopter, etter at personell fra Miljødirektoratets feltapparat, SNO, hadde sporet ulvene på bakken. Tispa ble felt 5. februar, og hannen tre dager seinere.

– Ulvene befant seg i et lite tilgjengelig område, men snø- og sporforholdene var gode. Av den grunn valgte vi å felle dyrene fra helikopter etter at personellet på bakken hadde gjort en grundig jobb, sier seksjonssjef Lars Bendik Austmo i SNO.

Effektiv felling

Når SNO får slike oppdrag vurderes det i hvert tilfelle på hvilken måte uttaket skal skje. SNO har hjemmel til å bruke helikopter, noe som ikke er tillatt under ordinær jakt. I Rendalen ble dette vurdert som hensiktsmessig fordi forholdene for sporing var gode, og fordi annen felling ville krevd stor innsats av personell på bakken. Fra ulvene ble oppdaget fra helikoptret og til de ble avlivet, tok det mellom ett og to minutter.

Viktige beiteområder

Bakgrunnen for at Miljødirektoratet fattet vedtaket om felling, var at ulveparet holdt til i et område som i nord grenser mot viktige beiteområder for sau. Potensialet for skader på sau i kommende beitesesong ble vurdert til å være stort. Fordi området er lite tilgjengelig for folk, er det vanskelig å gjennomføre lisensfelling her.

Ulvene hadde etablert seg i området som revirmarkerende par i løpet av vinteren, og i samme område som et annet revirmarkerende par ble felt i april 2013.

www.rovbase.no kan du under fanen «døde rovdyr» søke fram ulvene og få mer informasjon om hvor de er felt.

Oppdatert: 11.02.2014