På ulveleiting i Østmarka


Ulv Kvamsfjellet - Frydalen 19.03.09 028_ML_620px
For å fastslå hvilke og hvor mange ulver som er i området så samler SNO ekskrementer til DNA-analyse.
© Mogens Lorentzen
Oppdatert: 28.01.2014

Få har sett ulvene som lever i Østmarka i Oslo, men spor er lettere å finne. Statens naturoppsyn (SNO) har vært på leting etter ulvene som lever så tett inn på hovedstaden.

Et ulvepar har hatt tilhold i Østmarka siden forrige vinter, og i september påviste Rovdata at ulvene hadde fått valper på sommeren. Noen synes dette er spennende, mens andre blir skeptiske til ulver så nær bebyggelse. Statens naturoppsyn får mange henvendelser fra folk som enten har sett spor eller har spørsmål om ulv. Friluftsmagasinet i NRK P1 har fulgt SNO på leting etter ulv i Østmarka. 

SNO er glad i «bæsj»

– Vi er veldig glad i bæsj i SNO, sier regionalt rovviltansvarlig Jan Huseklepp Wilberg i Oslo, Akershus og Østfold. Hvert år samler SNO inn ekskrementer for DNA-analyser fra både ulv, jerv og bjørn i Norge. Disse blir sendt til Rovdata, som har ansvaret for Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Hvert år rapporterer de om hvor store bestander vi har av disse rovdyrene.

Overvåking av rovviltbestandene er en arbeidskrevende oppgave for SNO. Det kreves en omfattende innsats i felt for å fastslå hvor store bestander vi har av de enkelte artene. Tallene brukes for å fastslå bestandsmålene som er satt i Norge mest mulig nøyaktig.  

Alle kan bidra

– Overvåkning av store rovdyr i Norge er lagt opp slik at lokalbefolkningen skal kunne bidra. Det er viktig for SNO å sikre at arbeidet forankres gjennom lokal medvirkning, og at lokal kunnskap trekkes inn. Derfor har vi et nettverk på ca. 200 rovviltkontakter rundt omkring i landet, sier seksjonssjef Lars Bendik Austmo i SNO.

Bæsj fra ulv, jerv og bjørn, og spor i snøen etter ulv eller en gaupemor med unger, er informasjon som er viktig for overvåkningen av bestandene. 

– Dersom du finner slike ekskrementer eller spor, ønsker vi at nærmeste rovviltkontakt blir kontaktet. Da får vi bekreftet opplysningen, og tatt den med i bestandsovervåkingen, sier Austmo.

Hør programmet som ble sendt i Friluftsmagasinet 25. januar.

Her finner du en oversikt over rovviltkontaktene og SNO sine regionale rovviltansvarlige.

Ved å gå inn på Rovdata sine hjemmesider kan du lese mer om hvordan bestandsovervåkingen foregår og lese rapporter som fastslår hvor store bestander vi har.

Oppdatert: 28.01.2014