Pål Prestrud ny direktør for Statens naturoppsyn (SNO)


Pål Presterud
Pål Prestud er tilsatt som ny direktør for SNO.
© CICERO Senter for klimaforskning.
Oppdatert: 02.10.2013

Pål Prestrud (59) har blitt tilsatt som direktør i Statens naturoppsyn (SNO).

Pål Prestrud (59) har blitt tilsatt som direktør i Statens naturoppsyn (SNO). SNO er organisert som en del av Miljødirektoratet, med den sentrale administrasjonen i Trondheim og over 60 lokalkontorer spredt over hele landet.

Prestrud kommer fra stillingen som seniorrådgiver ved CICERO Senter for klimaforskning. Han har lang og bred ledererfaring blant annet som direktør i CICERO, avdelingsleder i Norsk forskningsråd og forskningsdirektør i Norsk Polarinstitutt.

Presterud har doktorgrad i biologi fra Universitetet i Oslo.

Oppdatert: 02.10.2013