Naturveiledning for barn og unge i Norden


Naturveiledning i Norden_kont Østersund_Mette Aaskov Knudsen_620px
Deltagerne på en tredagers workshopI som ble gjennomført på Jamtli i Østersund i september 2012.
© Mette Aaskov Knudsen
Oppdatert: 30.09.2013

Sammen med nordiske kolleger har Statens naturoppsyn, ved seksjon for Naturveiledning og informasjon  jobbet med et prosjekt om «Naturveiledning for barn og unge i Norden». Rapporten fra prosjektforeligger nå.

I alt 25 naturveiledere fra de nordiske landene inklusive Færøyene,  møttes i september 2012 til en tre-dagers workshop på Jamtli i Østersund. Naturveilederne hadde med seg flere naturveiledningsopplegg som ble bearbeidet og videreutviklet på seminaret. Disse er presentert i rapporten. Rapporten inneholder også et kapittel om prinsipper for god, nordisk naturveiledning, samt to artikler om naturveiledning og miljøkommunikasjon som ble holdt på seminaret. Arbeidet med rapporten og seminaret ble finansiert av Nordisk ministerråd, ved den Terrestriske økosystemgruppen.

Rapporten kan lastes ned gratis, eller bestilles i trykt utgave fra Nordisk Ministerråd

 

Oppdatert: 30.09.2013