Seksjon naturtilstand fauna (SAF)


Seksjonen har hovedansvaret for SNOs innsamling av naturtilstandsdata på fauna, utenom de store rovdyrene. Arbeidet omfatter kartlegging og overvåking av trua arter, men også tiltak for å sikre overlevelsen av disse artene. Vi jobber med fjellrev, villrein, kongeørn, sjøfugl og moskus, men også andre trua arter.

Seksjonen har også ansvaret for tiltak mot uønskede arter som mårhund, mink og bisam.

Fjellrevkull
Fjellrevkull på Saltfjellet med alle tre fragevariantene.
© Vegar Pedersen

De viktigste arbeidsoppgavene for seksjonen er:

  • Innsamling av naturtilstandsdata på fauna
  • Overvåking og tiltak fjellrev
  • Overvåking og tiltak moskus
  • Overvåking og kartlegging villrein
  • Overvåking av kongeørn i henhold til nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt
  • Oppfølging av andre prioriterte handlingsplanarter
  • Tiltak mot uønskede arter som mårhund, mink og bisam

Oppdatert: 06.10.2017