Store bjørneskader i Selbu


Sau avlivet av bjørn.
Hele 21 bjørnedrepte sauer ble funnet i Selbu siste helg.
© Ståle Selboe
Oppdatert: 24.06.2013

Hele 20 sauer og ett lam er tatt av bjørn i Selbu kommune, Sør-Trøndelag, i helga. Alle er obdusert og undersøkt av Statens naturoppsyn (SNO) og bekreftet tatt av bjørn.

Første bjørneskader i Sør-Trøndelag i år

Det første kadaveret ble funnet lørdag formiddag og etter organisert søk av saueeierne ble ytterligere 15 funnet i løpet av dagen. I tillegg ble fem nye funnet på søndag. Fire ble funnet i live og avlivet, resten var døde.

- Skadene på alle sauene var typiske bjørneskader, sier Tord Bretten i SNO. De hadde alle nesebitt og var avlivet med bitt over nakke/hals. Når bjørnen spiser på sau tar den som regel brystfett og jur. Slike spisemerker ble funnet på de fleste av disse sauene, forteller Bretten.

I tillegg til at skadene på sauene var typiske bjørneskader, ble det også funnet mye hår og spor etter bjørn ved kadavrene. Bjørnene er i pelsskifte på denne tiden av året, så det ble sikret mange hårprøver for senere DNA-analyser og avklaring av hvilket individ dette var.

Sau avlivet av bjørn
Hele 15 av kadavrene var dratt ned i nærmeste bekk for lagring, noe som er typisk for flere av rovdyrene.
Foto: Tord Bretten / SNO.

 

Kadaver i et lite område

Ut fra spor og GPS-senderne som enkelte av sauene var utstyrt med, ser det ut til av bjørneangrepet fant sted natt til fredag og natt til lørdag. Alle ble funnet over en strekning på vel 4 km, i området mellom Østerungen og Storkalvsjøen, sør i Selbu. Sent onsdag kveld ble det også meldt om en synsobservasjon av bjørn ved Nea, noen kilometer øst for dette området.

Etter at SNO dokumenterte bjørneskadene, fattet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fellingstillatelse på en bjørn. Så langt har det kommunale fellingslaget ikke felt bjørnen.

 

Oppdatert: 24.06.2013