Øyamælen naturhus - fint for folk og fugl


Inngangen til Øyamælen naturhus.
Inngangen til Øyamælen naturhus.
© Georg Bangjord
Oppdatert: 20.06.2013

Allmuen har fått bedre tilgang til det unike ramsarområdet Gaulosen naturreservat i Sør-Trøndelag. Den 23. mai åpnet Øyamælen naturhus som gir folk informasjon om naturkvalitetene og et utkikkspunkt til å studere fuglelivet i området.

– Et anlegg på Øyamælen vil gi en bedre opplevelse og forståelse av verdiene av det mest urørte og unike større elvedelta i regionen, sier Georg Bangjord i Statens naturoppsyn (SNO).

Mindre belastning og økt forståelse

De siste årene har ferdselen økt i strandengområdet i Gaulosen naturreservat. Det har ført til at fuglelivet, som er et av de viktige verneformålene i området, er blitt forstyrret. Nå er det opparbeidet en sti som gjør det lettere å styre ferdselen til naturhuset, hvor de besøkende finner informasjon om vernet og naturkvalitetene. Det nye anlegget sparer både fugl og fauna for belastning og gjør det lettere å forstå vernet i området.

Anlegget er tiltenkt allmuen og størrelsen er tilpasset besøk av grupper opp til en skoleklasse. I undervisningsrommet og oppe på balkongen, er det satt opp åtte ulike plakater. De er tilpasset selvstudie på ulike tema som berører verneområdet og tilstøtende verneområder.

Øyamælen naturhus

Kulturbeite og strandeng

I dag er det beitedyr i området. Dette kompliserer mulighetene for de som ønsker å ferdes her, og for de som kommer for å oppleve fuglelivet. Gjerder på begge sider av stien fram til anlegget sikrer de besøkende en trygg adkomst.

– Når befolkningen i Melhus og nabokommunene etter hvert øker, vil stadig flere søke ned mot sjøen, og dermed vil belastningen på Gaulosen øke. Derfor er det viktig å få på plass en robust organisering av ferdsel i og ved naturreservatet så tidlig som mulig, sier Bangjord.

Øyamælen naturhus i Gaulosen naturreservat.

Avtaler

Anlegget ble oppført i vinter og sluttført denne våren. Anlegget er et resultat av et samarbeid mellom grunneiere (Øye felleseie), miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag og SNO-Trondheim. Fylkesmannen har en langsiktig avtale med Øye Felleseie hvor adkomst og anlegg er en del av avtalen.

Oppdatert: 20.06.2013

Kontakt
Georg Bangjord Naturoppsyn
TLF: 900 25 056