Lettere å hindre ulovlig fiske


Garnbeslag i Hordaland med to laks.
Garnbeslag i Hordaland med to laks.
© Terje Haugland
Oppdatert: 12.04.2013

Statens naturoppsyn (SNO) har startet årets jakt på ulovlig fiskeredskap. De første tjuvfiskerne har allerede gått i garnet, blant annet takket være tips gjennom nettsiden ulovligegarn.no.

 

Publikum kan legge inn tips om ulovlig fiske på Norskes jeger- og fiskerforbunds nettside www.ulovligegarn.no. SNO får automatisk oversendt tips fra denne siden, og den tjenestemann eller -kvinne som befinner seg nærmest det aktuelle stedet rykker ut, hvis vedkommende har mulighet.

Lov om laks- og innlandsfisk er endret med virkning fra 1. januar i år. Den delen av lovendringen som er knyttet til nye hjemler angående inndragning av ulovlig redskap, åpner for at SNO nå kan inndra ulovlig satt redskap av begrenset verdi når gjerningsmannen er ukjent. I praksis vil det stort sett gjelde settegarn/flytegarn, sammensatte garnlenker, krokgarn som eier ikke har forskriftsmessig merket og kortere drivgarnlenker.

– Både den nye nettsiden og lovendringen gjør det lettere for oss å inndra ulovlig redskap, og dermed også å hindre ulovlig fiske, sier seksjonssjef Otto Okstad i SNO.

Tidligere har SNO tatt beslag i ulovlig satt redskap med hjemmel i begrenset politimyndighet eller på vegne av/anmodning fra politiet. For kilenøter og andre redskaper hvor gjerningsmannen er kjent, fordi redskapen er merket eller at vedkommende blir tatt på fersk gjerning, vil forholdet som tidligere bli anmeldt til politiet. Da blir eventuelle beslag også overlevert politiet. Andre redskaper som blir inndratt av SNO vil etter loven bli oppbevart av SNO, og normalt blir de destruert etter tre måneder.

Lovbrudd avdekket i tre fylker

SNO Askøy ble den første lokale enheten som tok de nye hjemlene i bruk. 5. mars ble det inndratt to ulovlige flytegarn på to ulike steder (Kobbavågen og Fløholmen) i Meland kommune, Hordaland. I påska (28.mars) hadde SNO Hjelmeland og SNO Suldal en felles oppsynsrunde, og dette førte til inndragning av ett ulovlig settegarn ved Risholmen i Tysvær kommune, Rogaland.

I tillegg til er det også beslaglagt et ulovlig garn, med kjent gjerningsmann, i Langangen i Porsgrunn kommune, Telemark. SNO Skien mottok tips via ulovligegarn.no og rykket ut og beslagla garnet, og gjerningsmannen ble anmeldt for ulovlig fiske.

Øker aktiviteten på ulovlig fiske

Beslagene som gjøres tidlig på året gjelder vanligvis ulovlig fiske etter sjøørret. Etter hvert som laksen vandrer mot kysten på veg til elvene utover forsommeren, tar også det ulovlige laksefisket seg opp mange steder.

– I år har vi prioritert å øke aktiviteten for å avdekke eventuelt ulovlig fiske og vil ha mye kontrollaktivitet langs hele kysten. Oppsynet er altså allerede godt i gang med dette, sier Okstad.

 

Ulovligegarrn.no

Oppdatert: 12.04.2013