Visste du at reinen er et flokkdyr


Hjortedyrene, elg, hjort, rådyr og rein, har ulike måter å forsvare seg mot rovdyr på.

Villreinflokk på trekk
Villreinflokk på trekk
© Erik M. Ydse

Reinen har valgt en annen strategi enn sine slektninger. Reinsflokker på mer enn 1000 dyr kan observeres i fjellet. Flokkstrategien kalles ”safety in numbers” – det er trygt å være mange. Det gir mange øyne som kan oppdage farer og om en blir tatt er sjansen større for å overleve. Samtidig gjør det reinen mer utsatt for stress – skremmer du én, kan du skremme hele flokken.

Oppdatert: 19.10.2012

Kontakt
Heidi Ydse Naturveileder
TLF: 950 87 204