Årsrapport 2011


Innhold

Forord..................................................................................... 3
Mennesket og naturarven.......................................................... 4
Tradisjonskunnskap om bruk av natur ........................................ 6
Undring i fjæra ....................................................................... 10
På jobb i takrørskogen ........................................................... 12
Skjøtselsteamet på studietur til Sveits ..................................... 16
Dvergålegras – det sårbare graset i fjæra ................................. 18
Den store salamandertellingen ................................................ 20
Godafossulykken – fugl i olje .................................................. 22
Ingen dager er like ................................................................. 26
Året som fellingsleder i SNO ................................................... 28
Levde minst ni år på Dovrefjell ................................................. 32
Minken skal bort .................................................................... 36
Radiosamband – SNO ............................................................ 40
SNO i 2011............................................................................. 44

Oppdatert: 25.06.2013

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867