Fjellreven i Forollhogna hjelpefôres


Fjellrevforing i Forollhogna_EY_590pix
Fjelloppsyna Kristin Lund Austvik og Ingebrigt Storli fra Kvikne fjellstyre samt naturoppsyn Erik Ydse fra SNO.
© Erik Ydse
Oppdatert: 11.05.2012

Denne uka ble to fôringsautomater for fjellrev kjørt ut og montert opp av mannskap fra Statens naturoppsyn og Kvikne fjellstyre i Forollhogna nasjonalpark.

Etter at det tidligere i år igjen ble påvist fjellrev i Forollhogna har det kommet flere meldinger om fjellrev både der og mange andre steder i fjellregionen.

– Vi har denne uka kjørt ut to fôrautomater for fjellrev i Forollhogna nasjonalpark. Hensikten er ikke å erstatte deres naturlige føde, men å gi de tilbud om ekstra fôr i en tid hvor den naturlige tilgangen på føde er forholdsvis lav og ikke minst for å bidra til økt bestand, sier Erik Ydse i Statens naturoppsyn (SNO).

Tilgangen på føde avgjør årets ungeproduksjon og fôring har vist seg å øke både antall fjellrevhi som er i bruk, og sannsynligheten for at fjellrevene reproduserer. Smågnagere er fjellrevens viktigste næringskilde, men kadavre fra reinsdyr og andre dyr er også viktig, særlig i år med lite smågnagere. I tillegg spiser fjellreven hare, fugl og vegetasjon, og matavfall fra mennesker dersom den kommer over det. Fôringsautomatene SNO setter ut inneholder hundefôr.

Etter den første observasjonen av ett enkelt dyr, har det blitt gjort tre nye observasjoner hvorav to har vært av enkeltindivider, men den siste av to fjellrev sammen.

– Vi vet ikke om de tre observasjonene av enkeltdyr er de samme som de to som er sett sammen. Det kan derfor, i beste fall, ha vært minst fem ulike fjellrever i Forollhogna hittil i år. Foreløpig satser vi på de to som er sett sammen og som er registrert i samme område over lengre tid, sier Ydse.

Disse har nå fått en fôringsautomat innenfor en rimelig nærhet av det SNO håper er en hilokalitet. I tillegg er det satt opp en automat i det området hvor de fleste gamle hiplassene er registrert.

Parringen ble forhåpentligvis unnagjort i mars-april, og ungene skal da bli født i begynnelsen av juni. I perioder hvor næringstilgangen er svært dårlig, er det få dyr som får valper og dødeligheten er stor. Svikter mattilgangen utover sommeren og høsten vil ofte de fleste valpene dø. Maksimal overlevelse til ettårsalderen er 30 prosent, men normalt er overlevelsen langt lavere.

- Fôring kan kanskje øke overlevelsen og vi ber om forståelse for at vi ønsker minst mulig trafikk i nærheten av automatene. Det ville vært fryktelig trist om folks oppførsel i området førte til høyere dødelighet enn det som er naturlig, sier Ydse. 

 Foringsautomat fjellrev Forollhogna_EY_590pixForautomat for fjellrev. Foto: Erik Ydse.

Oppdatert: 11.05.2012