Statens naturoppsyn anmelder funn av ulovlige rypesnarer


Snarefanget lirype
Snarefanget lirype
© Åshild Bye
Oppdatert: 29.03.2012

Etter tips fra publikum tok Statens naturoppsyn (SNO) beslag i 120 rypesnarer i Levajok i Tana kommune mandag 26.mars.

Ordinær jakttid med snarefangst på rype i Troms og Finnmark er 1. november til 15. mars. Forholdet vil bli anmeldt av SNO. Spor på funnstedet viser at snøskuter er benyttet til utsetting og røkting av snarene.

-          SNO ser alvorlig på det store omfanget den ulovlige rypefangsten i Tana har hatt og vil bidra til at politiet oppklarer saken, sier seksjonssjef Otto Okstad i SNO.

Finnmarkseiendommen er glad for at lokalbefolkningen kommer med tips når det oppdages ulovligheter på eiendommen.

Snarefangst med snøskuter
Sporene viste tydelig at det var brukt snøskuter til å røkte snarene, noe som i tillegg til den ulovlige fangsten er brudd på motorferdselsloven. Foto: Åshild Bye.

Oppdatert: 29.03.2012

Kontakt
Otto Okstad Seksjonssjef
TLF: 917 93 877


Åshild Bye
Naturoppsyn
SNO Tana
Tlf: 970 44 560

Relaterte nyheter