Utvikler naturveiledning for barn og unge


Dovrefjelltur_foto_Kari_Utgaard_31_590px
En skoleklasse undervises i reinens vinternæring gjennom en nærstudie av lav.
© Kari Utgård
Oppdatert: 09.03.2012

Arbeidet med naturveiledning for barn og unge blir videreutviklet. Gode eksempler og erfaringer skal samles i et nytt nordisk prosjekt, og prosjektgruppa ønsker innspill på aktuelle opplegg.

I lag med samarbeidspartnere i Sverige, Finland, Danmark, Island og Færøyene, har Statens naturoppsyn/Direktoratet for naturforvaltning fått midler fra Nordisk Ministerråd til å gjennomføre prosjektet på naturveiledning for barn og unge i Norden.

Spres i Norden

Formålet er å samle gode eksempler og erfaringer fra arbeidet med naturveiledning i de ulike landene, og å videreutvikle og spre disse blant naturveiledere, naturforvaltere og andre natur- og kulturformidlere.

Eksemplene vil bli hentet fra naturveiledning i verneområder, i kulturhistorisk interessante områder og fra naturområder som ligger nær tettsteder.

I alt 26 naturveiledere fra seks nordiske land skal samles til en tredagers workshop i Östersund i september for å utvikle eksempler på opplegg for naturveiledning, sammen med et ekspertteam. Fem av deltakerne vil være fra Norge.

Prosjektgruppa velger ut naturveiledere og eksempler til workshopen. Gruppa består av representanter for Centrum för naturvägledning i Sverige, Videncenter for friluftsliv og naturformidling i Danmark, Forststyrelsen i Finland, Landbruksuniversitetet på Island, Miljødirektoratet på Færøyene og Statens naturoppsyn i Norge.

Send eksempler innen 2. april

Synes du dette er interessant? Da inviteres du til å sende inn beskrivelser av opplegg for naturveiledning som du bruker, og som du mener er innenfor ett eller flere av områdene nevnt ovenfor.
Frist for innsending er 2. april.

Invitasjonsbrev og skjema for beskrivelse av ditt prosjekt finner du til høyre på siden.

Oppdatert: 09.03.2012