Munnskurv hos moskusen på Dovrefjell


Avlivet kalv med munnskurv
Avlivet kalv med munnskurv
© Tord Bretten
Oppdatert: 10.02.2012

En moskuskalv er avlivet vest for Hjerkinn fordi den var kraftig angrepet av sykdommen munnskurv. Torsdag ble en annen kalv påkjørt og drept av toget i samme område.  

Statens naturoppsyn (SNO) på Oppdal fikk torsdag ettermiddag melding via politiet om at en turgåer vest for Hjerkinn hadde sett en moskuskalv som så ut til å ha munnskurv. Fredag ble kalven funnet sammen med tre andre dyr, og den var så angrepet av munnskurv at den ble avlivet på stedet. Tidligere på dagen hentet SNO og Jernbaneverket moskuskalven som torsdag ble påkjørt av toget.

Virussykdom som rammer kalver

Munnskurv er en virussykdom som kan angripe småfe, men også andre drøvtyggere som moskus og rein.  Sykdommen rammer som oftest kalver og ungdyr, og den er registrert hos moskus på Dovrefjell en rekke ganger.

Som regel har det dreid seg om enkelttilfeller, men i 2004 resulterte et utbrudd i at rundt 20 dyr måtte avlives. Smittede kalver får som regel blodige sår og byller i munnpartiet, de har vanskelig for å ta til seg føde og er ofte magre. I mange tilfeller blir de forlatt av mora, så om man ser en enslig moskuskalv er det all grunn til å kontakte politiet eller naturoppsynet.

Tredje tilfelle av smitte i år

Dette er den andre moskuskalven som er avlivet som følge av munnskurv i 2012, og den tredje som er smittet totalt.

– Vi kommer til å følge med moskusstammen ekstra godt i tiden som kommer for om mulig å finne ut om det er flere dyr som er smittet, sier Tord Bretten i SNO.

Bjørnar Ytrehus ved Veterinærinstituttet har aldri før opplevd utbrudd av munnskurv hos moskus i vinterhalvåret.

– Dette er en helt ny situasjon. Vi vil understreke betydningen av å være ekstra årvåkne i tiden framover og vil kontinuerlig vurdere behovet for å gjennomføre tiltak – ikke minst på grunn av det dyrevelferdsmessige aspektet med tanke på de dyrene som er smittet, sier Ytrehus.

Oppdatert: 10.02.2012