Moskuskalv med munnskurv avlivet


Moskuskalv med munnskurv
Moskuskalv med munnskurv avlivet i Drivdalen 16. januar 2012.
© Frode Aalbu
Oppdatert: 18.01.2012

En moskuskalv som gikk alene langs E6 i Drivdalen på Dovre i går, viste seg å være angrepet av munnskurv. Den smittsomme virussykdommen var kommet så langt at kalven måtte avlives.

Tirdag 16. januar fikk Statens naturoppsyn (SNO) melding om en enslig moskuskalv som gikk langs E6 i Drivdalen. Det viste seg at kalven var så sterkt angrepet av munnskurv at den måtte avlives.

Munnskurv

Munnskurv er en virussykdom som oftest angriper klovdyr, og er mest kjent hos sau. Det angriper mule, klauver og andre hårløse partier, og danner sårskorpe (skurv) og blødende sår. Det er ofte dødelig hos ville dyr som moskus, som ikke blir medisinsk behandlet, og de kan ha store plager over lengre tid. I tillegg til å redusere smittefaren er dette årsaken til at SNO drar ut og avliver de syke dyrene.

Munnskurv hos moskus

Munnskurv er tidligere påvist hos moskus på ett dyr i 1987 og ett i 1995. I 2004 kom det imidlertid et kraftig angrep som tok livet av omtrent 20 dyr i 2004. Etter det har det kun vært ett tilfelle i 2008 før denne kalven ble funnet i går. Rutinemessige tar SNO prøver av slike dyr, som sendes til helseovervåkningsprogrammet ved Veterinærinstituttet.

Gi beskjed til SNO om syke dyr

Om det også i år er et større utbrudd av sykdommen er ennå ukjent, men alle som ferdes i Dovrefjellområdet og ser syke eller døde moskus oppfordres til å gi beskjed til SNO eller politiet. Sykdommen er smittsom for folk, ved berøring og det er derfor viktig at ingen håndterer eventuelle døde dyr.

Moskus med munnskurv
Nærbilde på en moskus med munnskurv fra 2004. Foto: Christian Klemetsen.

Oppdatert: 18.01.2012