Tips oss om gaupespor


Gaupesporing-Langli-Selboe_20100110-Hårstadengene_JSA_590px
Sporing av tre gauper (hunn med to unger) i Selbu, Sør-Trøndelag. Ved åkerkanten gikk mor til høyre og ungene til venstre.
© Jostein Sandvik
Oppdatert: 13.01.2012

Det har nå kommet godt med snø over det meste av landet og gaupene setter spor når de ferdes i terrenget. Antallet gauper som finnes i Norge beregnes ut fra hvor mange gaupefamilier det er. For å få best mulig oversikt over antall familiegrupper trenger Statens naturoppsyn (SNO) din hjelp.

- Har du sett gaupespor og tror det kan være flere dyr som har gått sammen, så er det viktig å varsle den lokale rovviltkontakten straks. Slik kan du bidra i registreringen av gaupebestanden, sier Kjartan Knutsen i SNO. 

Gaupespor

Gaupa har store labber som gir et tilnærmet sirkelrundt avtrykk med diameter på omtrent 10 centimeter. Er avtrykket av potene synlig, se vi at gaupa har fire tær som er plassert slik at den ene tåen stikker mer fram enn de andre (asymetri). Det er sjelden spor etter klør i avtrykket.

– Når mor og unger går sammen, vil de ofte gå i sporene til hverandre. Da ser det ut som om bare ett dyr har gått der, selv om det er en hel familie. Før eller siden splitter dyrene seg og går ved siden av hverandre. Ved å følge sporet over lengre avstand, er det mulig å dokumentere om det dreier seg om en familiegruppe eller ikke, forteller Knutsen.

På denne tiden av året har ungene normalt labber som er like store som, eller bare litt mindre enn, morens. Da er det ofte vanskelig å skille mellom spor fra hunnen og ungene. Hvis du finner spor etter flere dyr, og det er stor forskjell på størrelsen på labbene, kan det være at rev, katt eller hare har gått i samme sporrekke.

Gaupespor (til venstre) og rødrev.

Overvåker størrelse og utvikling

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt overvåker i dag størrelse og utvikling hos gaupebestanden i Norge, blant annet gjennom registrering av familiegrupper. Det vil si hunndyr i følge med årets unger.

SNO har ansvar for å motta, kontrollere, vurdere og rapportere meldinger om familiegrupper hos gaupe. Målet med overvåkingsprogrammet er å få registrert flest mulig av de gruppene som finnes. Sesongen for registrering varer frem til 1. mars.

Ditt bidrag er viktig

– Meldingene fra publikum får direkte betydning for vedtak i forvaltingen av bestanden. Derfor er det viktig at registreringene blir så gode som mulig, sier Knutsen.

Det er viktig at rovviltkontaktene får beskjed så raskt det lar seg gjøre, slik at sporene kan sjekkes før de smelter, snør igjen eller av andre årsaker blir borte. Rovviltkontakten vil da foreta feltkontroll og vurdere om det er en gaupefamilie som har vært på vandring. Hvis du ikke får tak i rovviltkontakten kan du ringe regionalt rovviltansvarlig i SNO. Det er også mulig å rapportere gaupespor via Rovdata.

I Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt stilles det klare krav til dokumentasjon før en registrering blir godkjent som en familiegruppe.

Brukes til jaktkvoter

Rovviltkontaktene arbeider etter fastsatte retningslinjer, og de følger sporene over minimum 1,5-3 kilometer for å forsikre seg om det faktisk er en familiegruppe eller ikke. Videre skal sporløypa dokumenteres med GPS-sporlogg og foto. Alle opplysningene registreres på egne skjema. Retningslinjene for dette arbeidet ligger på SNO sin hjemmeside.

Opplysningene som blir registrert legges inn i en nasjonal database (Rovbase) som benyttes av Rovdata, Direktoratet for naturforvaltning, fylkesmennene og rovviltnemndene. Rovdata bearbeider materialet og beregner størrelse på bestanden og utbredelsen av gaupe. Denne kunnskapen brukes av rovviltnemndene, blant annet til å fastsette kvoter for gaupejakta.

Mottok 402 meldinger

Rovdata presenterer hvert år et minimumstall for antall familiegrupper og størrelse på gaupebestanden i Norge, før jakta det gjeldende året. Totalt ble det vinteren 2010/2011 mottatt 402 meldinger om familiegrupper. På bakgrunn av SNO-kontroller i felt ble 265 av disse bekreftet å være fra familiegrupper.

Disse meldingene er beregnet til å omfatte minimum 74 familiegrupper før jakt i 2011. Dette tilsvarer ifølge beregningene en totalbestand på 413-436 dyr, en nedgang på 6,3 – 7,2 % fra året før. Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er på 65 årlige familiegrupper. Flere detaljer finnes i rapporten, NINA rapport 724. Mer informasjon finner du på hjemmesidene til Rovdata.

Oppdatert: 13.01.2012