Årlig ulovlig avlivning av kongeørn i Agder


Kongeørnunge på reir
Kongeørnungene er like store som foreldrene når de forlater reiret. Ulovlig avlivning av unger er også kjent.
© Arild Pfaff
Oppdatert: 19.12.2011

Så mange som åtte kongeørner kan være skutt i østre deler av Aust-Agder sist vinter. Politiet og SNO har grunn til å tro at det har skjedd i forbindelse med åtejakt på rev. Det er også kommet informasjon om at det er skutt og avlivet kongeørn med giftåte i indre Vest Agder.

 Flere av ørnene var ringmerket. Å skyte ringmerkete kongeørner er å regne som særlig alvorlig miljøkriminalitet. Politiet og SNO jobber for å få en slutt på denne krypskytingen, sier Arild Pfaff i Statens naturoppsyn.

Det er mulig at så mange som åtte ørner kan være skutt i Aust-Agder vinteren 2010-11. I denne årstiden streifer unge ørner og eventuelle andre ikke-territorielle ørner – vidt om kring. Noen steder er kjent for å trekke til seg overvintrende rovfugler om vinteren. Generelt vil det nok være flere ikke-territorielle ørner i sørlige deler av Norge enn lenger nord.

Mønsteret under vingene avslører alderen på ei kongeørn. Biolog Toralf Tysse har i flere år  dokumentert alderen på territorielle fugler i Vest-Agder. - I dette materialet skiller den nordøstlige delen av Vest-Agder seg ut med påfallende lav andel voksne fugler i parene, sier han. Med foreliggende kunnskap, er det sannsynlig at denne lave andelen voksne fugler skyldes etterstrebelse, sier Tysse.

Går lett på åte

Ørn går lett på åte om vinteren. Særlig de yngre, uerfarne – og sultne – kongeørnene, og det blir tatt mange flotte bilder av kongeørn på åte hvert år. Med andre ord er det ikke vanskelig å skyte ørn om det er intensjonen, men det krever at noen er villige til å begå dette lovbruddet.

Vår målsetting er å sørge for at denne kriminaliteten opphører umiddelbart. Gjennom informasjon, både muntlig og skriftlig, håper vi å bidra til dette. Det vil bli iverksatt ytterligere tiltak i tiden fremover for å forebygge og avdekke slik kriminalitet i Aust og Vest Agder, sier miljøkoordinatorene i Agder politidistrikt Steinar Sunde og Torvild Selås.

Vi har også informasjon om hønsehauk som blir ulovlig jaktet på. Denne arten har langt på vei samme status som kongeørna, og ulovligheter som reirplyndring og skyting av hønsehauk anses å være i samme kategori – alvorlig miljøkriminalitet.

Oppdatert: 19.12.2011

Kontakt
Arild Pfaff Naturoppsyn
TLF: 901 40 448