Rødrevjakt gir flere dverggjess?


Dverggås på Valdak
Dverggås på Valdak
© Norsk Ornitologisk Forening
Oppdatert: 30.09.2011

Dverggåsa står i kritisk fare for å bli utryddet både i Norge og resten av Fennoskandia. Etter at SNO har tatt ut nærmere 200 rødrev i hekkeområdet til gjessene har ungeproduksjonen de to siste årene gitt håp om at arten kan reddes.

Handlingsplanen for dverggås kom i 2009, og SNO har siden 2008 gjennomført predatorbekjempelse ved uttak av rødrev i hekkeområdene på Finnmarksvidda. Om det er SNO`s arbeid som nå begynner å bære frukter er foreløpig usikkert, men mye tyder på at tiltaket nytter. Ikke siden 1995 har vi hatt flere dverggås i rasteområdet på Valdakmyra i Porsanger enn nå i 2011. I høst er det totalt registrert hele 76 ulike dverggjess, hvorav 45 årsunger i 13 kull. Til sammenligning ble det høsten 2009 kun sett 23 dverggjess hvorav kun ti unger. Det registreres derfor en ny og gledelig trend ved at parene som ankommer Valdak på våren også kommer tilbake på høsten og de aller fleste med unger.

I 2011 ble det felt 58 rødrever i hekkeområdet på Finnmarksvidda, noe som tilsvarer nesten en skutt rev pr 10 km2. Siden starten av tiltaksprosjektet i 2008 har SNO skutt 193 rødrever i dette området. Tettheten av rev i tiltaksområdet, som ligger hovedsakelig i lavalpine sone, må derfor kunne betegnes som høy.

Rødrevuttak og høstbestand av dverggås

I tillegg til rødrevbekjempelsen har SNO også bidratt i utsettingen av dverggjess avlet fram i fangenskap (se reportasje i Årsrapporten for 2010). Dette tiltaket startet med fire gjess i 2010, hvorav ei som kom tilbake i vår. I høst er ytterligere seks dverggjess sluppet sammen med de ville gjessene på Valdak, hvorav noen er utstyrt med satellittsender for å følge deres vandringer. De ville gjessene er kommet til Hortobagy, i det østlige Ungarn, på sin vei til de greske overvintringsområdene. Heller ikke i år ser det ut til at de utsatte gjessene slår følge, for to er i Nord-Sverige og resten i det sørlige Finland.

Oppdatert: 30.09.2011

Kontakt
Kjartan Knutsen Seksjonssjef
TLF: 958 20 521
Relaterte nyheter