Innsamling av bjørneskitt


Bjørneskit
Om høsten er det mye bær i bjørneskitten.
© Tore Solstad
Oppdatert: 21.09.2011

Innsamling av bjørneskitt gir svar på mange spørsmål omkring bjørnenes opptreden og vandringer her i landet. DNA-analyser av ekskrementene gjør det mulig å individbestemme og spore hver enkelt bjørn. Alle som ferdes i skog og mark og finner bjørneskitt oppfordres til å ta prøver og levere til Statens naturoppsyn. Lenker til de fylkesvise listene står i høyrespalten.

 

Les mer om innsamling av skittprøver hos bjørn på Rovdata.

Du kan lese mer om overvåking av bjørn på Rovviltportalen.

Direktoratet for naturforvaltning har også laget en egen brosjyre om innsamling av bjørneekskrementer, som kan lastes ned som pdf-fil.

Oppdatert: 21.09.2011

Kontakt
Kjartan Knutsen Seksjonssjef
TLF: 958 20 521

Prøver leveres lokale rovviltansvarlige eller rovviltkontakter. Se fylkesvise kontaktlister her.