Skjærhalden, Hvaler

Winther-Janson Marit_90x120

Marit Winther-Janson

930 08 698

marit.winther-janson@miljodir.no

SNO Hvaler

Østfold med hovedfokus på Ytre Hvaler nasjonalpark.

Med utgangspunkt i Ytre Hvaler nasjonalpark blir det gitt tilbud om naturveiledning til skoleklasser og andre grupper.

Naturveiledningstilbud:

Overvåking av naturtilstand

Mangfold i havet

Magen full av plastikk

Menneskeskapte miljøutfordringer i havet