Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø, Namsos

Bekkedagskurs_lakseplakater_CarlNordberg_630px
Naturveiledningen i Namsos har hovedfokus på laks.
© Carl Norberg
Kjersti Hansen

Kjersti Hanssen

928 13 201

kjersti.hanssen@miljodir.no

SNO Namsos

Nord-Trøndelag.

Kjersti Hanssen driver naturveiledning for skoleklasser, lærere og andre grupper med hovedfokus på laks og tradisjoner og historier knyttet til laksefisket i Namsen i Namdalsregionen.

Naturveiledningstilbud:

Bekkedag for mellomtrinnet

Bekkedag for lærere

Bli kjent med fjellreven

Hva påvirker villaksen

Villaks og ørrett på barnehagebesøk