Tiltak og overvåking av fjellrev


Fjellrev på Finse
Fjellrev på Finse
© Kristoffer Ullern Hansen

Overvåking av fjellrev

Nasjonalt overvåkingsprogram for fjellrev ble startet i 2003 på oppdrag fra Direktoratat for naturforvaltning (DN) som en del av Handlingsplan for fjellrev. NINA har ansvar for utvikling og drift av den nasjonale fjellrevdatabasen. SNO koordinerer felt- og dokumentasjonsarbeidet. SNO mottar årlig oppdrag på overvåking av fjellrevbestanden fra DN, med en prioritering gjort av NINA. Feltarbeidet er organisert gjennom seks regionalt ansvarlige som koordinerer arbeidet i hver sin region. Personer fra SNO, Statsskog Fjelltjenesten, berørte fjellstyrer m.v. utfører det praktiske feltarbeidet. NINA behandler, kvalitetsikrer og sammenstiller dokumentasjonsarbeidet som er gjort i felt.   

Meld i fra om observasjoner
Vi begynner å få god oversikt over utbredelsen av fjellrevhi i høyfjellet i Norge, men vi er svært glade for hjelp fra publikum. Dersom du observerer fjellrev må du gjerne ta kontakt med SNO – slik bidrar du til at vi får en enda bedre kunnskap om fjellrevens situasjon i Norge.  

Fjellrev_Forollhogna_EY
Kartlegging og overvåking er en sentral del i overvåkingsprogrammet for fjellrev.
Foto: Erik M. Ydse.

Status årets ynglinger oppdateres jevnlig på nettsidene til NINA.

Oppdatert: 05.08.2015

Kontakt
Knut Morten Vangen Seksjonssjef
TLF: 905 92 214

 

Koordinatorer for overvåkingsarbeidet

 Finnmark Magne Asheim
 Troms Thomas Johansen
 Nordland Geir Heggmo
 Nord-Trøndelag Tore Solstad
 Sør-Norge nord

Tord Bretten

Finse / Sogn

Petter Braaten

 Sør-Norge sør Knut Nylend