På klassetur i Langsua nasjonalpark


Elevene i 7. kl. ved Forseth skole, Gausdal, som var med på turen.
Elevene i 7. kl. ved Forseth skole, Gausdal, som var med på turen.
© Roland Kraemer
Oppdatert: 30.06.2011

Naturveiledning og guiding av skoleklasser er en prioritert oppgave for SNO, spesielt for de som er tilknyttet Naturveilederseksjonen. Mange av SNOs naturoppsyn har hatt med seg skoleklasser ut på tur i vår og like før skoleslutt hadde Gausdal Fjellstyre og SNO Dombås et felles opplegg for 7. klasse ved Forset skole med tur til Nordre Suluhøgda i den nyopprettede Langsua nasjonalpark.

Skrevet av: Matz Emil S. Antonsen og Trygve Steinbakke Gilje (elever ved skolen).

Det var onsdag morgen. Det var overskyet og litt regn i lufta. Vi reiste fra skolen til Liomsetra. Der møtte fjelloppsynsmann Kjølv Falklev og Arne Johs. Mortensen fra Statens naturoppsyn oss. De skulle være lærerne for oss denne dagen.

Da vi møtte dem ble det en liten konkurranse mellom tre grupper. Vi skulle komme oss over fra en strek til en annen ved hjelp av seks treskiver. Det var svært spennende mellom lagene, men det var første gruppa som trakk det lengste strået.

Etter konkurransen ventet det oss en lang tur opp til Nordre Suluhøgda som ligger på 1120 moh. Vi fant oss et sted og spise i ly for vinden. Da vi var ferdig med å spise, fortalte Kjølv og Arne Johs. oss om Langsua Nasjonalpark. Nasjonalparken verner om dyr og naturen. Jobben deres er bl.a. å informere folk om hvordan de skal oppføre seg i en nasjonalpark. Den 11.mars i år ble det som til nå har vært Norges minste Nasjonalpark, Ormtjernkampen, utvidet til å bli en av de store parkene med navnet Langsua. Denne nasjonalparken ligger i de seks kommunene som er Sør og Nord Fron, Gausdal, Nord-Aurdal, Nordre Land, Øystre Slidre. Det ble fortalt om de forskjellige verneformene vi har i Norge. Og der Nasjonalpark, landskapsvern og naturreservat er de vanligste. Et naturreservat kan være en spesiell planteart i en dam til å dekke ett større område. De aktivitetene som har foregått før området ble fredet, kan for det meste fortsette. Den 3. september skal Langsua nasjonalpark åpnes av miljøvernminister Erik Solheim  på Liomseter.

Så gikk turen videre for å merke en sti til en dyregrav. Torger satte opp et skilt med en drill. Oda og Vilde merket trærne til dyregravene, mens Ingvild og Mari merket steinene.

Da vi hadde merket stien til dyregravene, gikk vi videre. Vi måtte gå over en oversvømt myr. Mange ble våte på beina. Da vi var framme ved Liomsetra, måtte vi finne fram til en premie via GPS. Lag nr. 3 fant premien først. Premien var nøkkelringer og en pakke med Dumle.

Etter en super dag i fjellet vendte vi nesen hjemover. Takk til alle som bidro slik at vi fikk en fin dag i fjellet.

Flere bilder fra turen ligger på skolens egen hjemmeside.

Oppdatert: 30.06.2011