Årsrapport 2009


Innhold

Leder ............................................ 3
Stein på stein ................................ 4
Restaurerer gård i nasjonalpark ....... 8
Veilede i naturen .......................... 10
Satser på høyfjellsklima ................ 12
Norge rundt med lavvo ................... 14
Skottvatnet gror igjen .................... 16
Kystlandskapet åpnes ................... 20
Jerven – en jaget jeger ................... 22
Om å jage et spøkelse ................... 26
Uønskede arter svartelistes ............ 29
Da kysten badet i olje .................... 30
SNO i 2009 ................................... 34

 

 

 

Oppdatert: 29.06.2011

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867