Årsrapport 2010


Innhold

Forord ..............................................................................3
Naturveiledning i villreinens rike ......................................... 4
Kulturminner smelter fram fra isen ......................................8
Krafttak for dverggåsa ..................................................... 12
Fjellreven i Finnmark . ......................................................16
Kampen mot lupiner i sanddynene .................................... 20
Grande amfi......................................................................24
Mnemosynefangst i Sunndalen.......................................... 26
Samarbeidet mellom SNO og Bygdeallmenningene............. 28
Registrering av ferdsel........................................................30
SNO i 2010.......................................................................34

Oppdatert: 21.06.2011

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867