Lemenbestanden bryter sammen?


Lemen
Lemen
© Rein-Arne Golf
Oppdatert: 01.06.2011

Lemenbestanden har denne våren vært uvanlig stor i en sjelden stor del av landet samtidig. SNO har kartlagt lemenforekomstene rundt om i Norge og avdekket en høy lemenbestand over det meste av landet. Det var spesielt under snøsmeltinga, fra påske til begynnelsen av mai det ble sett store mengder lemen, både levende og døde. Nå er bestanden i kraftig nedgang og ser ut til å kollapse i de fleste områder.

Startet i fjor høst

Allerede i fjor høst kom det meldinger om mye lemen på vandring fra flere områder i landet, og mange steder ble de sett helt ned i lavlandet. Gjennom vinteren har de holdt seg under snøen, men da varmen kom ved påsketider og satte fart i snøsmeltinga kom de opp av snøen for å unngå å drukne. Da ble det tydelig at nå var det et skikkelig ”lemenår”.  Det myldret av lemen over alt mange steder som var ute på vandring.

Kartlegging av bestanden

SNO har naturoppsyn spredt over hele landet og gjennom en enkel kartlegging har vi samlet inn opplysninger om lemensituasjonen rundt om i alle fylkene de siste ukene. Dette er ingen vitenskapelig kartlegging, men en subjektiv vurdering av den lokale forekomstene inndelt på en skala fra 0(ingen forekomst) til 3 (stor forekomst). Det var en generell økning i forekomstene til begynnelsen av mai, men senere er det registrert langt mindre lemen i terrenget og mange steder er det få å se.

Tabellen nedenfor viser at det har vært en stor forekomst av lemen i hele landet, bortsett fra de lavereliggende delene av Østlandet. Normalt er de store lemenforekomstene begrenset til deler av landet samme år, mens oppblomstringen kommer i nye områder påfølgende år. Det er derfor spesielt av bestanden er så stor over hele landet, slik vi har i år. I motsetning til andre smågnagere kan lemen yngle under snøen om vinteren. Det er årsaken til at vi kan oppleve slike store forekomster tidlig på våren som vi har hatt i år.

Fylkesvis oversikt over lemenforekomstene i april/mai 2011.
0= Ingen forekomst, 1= Liten forekomst, 2= Middels forekomst, 3= Stor forekomst

Fylke Forekomst
Østfold   0
Oslo & Akershus   0
Hedmark   3
Oppland   3
Buskerud   2
Vestfold   0
Telemark   3
Aust-Agder   3
Vest-Agder   3
Rogaland  Setesdal Vesthei 3
Hardanger Folgefonna-området 1
Hordaland   3
Sogn og Fjordane   3
Møre og Romsdal   3
Sør-Trøndealg   3
Nord-Trøndelag   3
Nordland   3
Troms   2
Finnmark   3

Forventet sammenbrudd

Svingningene i smågnagerbestandene er et kjent fenomen, der ulike arter bygger opp store bestander med 3 – 4 års mellomrom. Tidligere har vi sett at store forekomster på våren ofte bryter sammen før våren er omme.  Mye er nok også borte fra årets oppblomstring, men sommeren og høsten vil vise om de fortsatt er tallrike noen steder - til glede for rev, rovfugl og ugler.

Oppdatert: 01.06.2011

Kontakt
Jostein Sandvik Seniorrådgiver
TLF: 917 93 867