Moskus avlivet i Folldal


Moskus Folldal
Moskus Folldal
© Bjørn Brendbakken
Oppdatert: 27.05.2011

En voksen moskusokse ble avlivet av personell fra Statens naturoppsyn (SNO) i Folldal i går. Den ble felt for å unngå farlige situasjoner for de som er i området, og fordi den var langt utenfor det kjerneområdet moskusen har på Dovrefjell.

Middels enhornet okse

Moskusen hadde gått ut av kjerneområdet på Dovre, og torsdag morgen dukket den opp på innmarka på gården Høiberg i Dalholen, Folldal. Etter kontakt med og viltseksjonen ved Direktoratet for naturforvaltning ble det besluttet å avlive oksen.

- Det var en middels stor okse på 248 kg rundvekt, som hadde mistet halvparten av det ene hornet, forteller Tord Bretten ved SNO Oppdal.

 Rutinemessig ble det tatt prøver til Helseovervåkingsprosjektet for hjortevilt ved Veterinærinstituttet i Oslo. Skinn og hode skal selges til inntekt for Viltfondet, og slaktet skal omsettes.


Rekordstor moskusstamme

Med denne oksen er det kjent at elleve dyr fra moskusstammen på Dovrefjell er døde hittil i år. Fire dyr ble avlivet i Sunndal, tre på Oppdal, en avkreftet kalv i Skytefeltet vest for Hjerkinn, tillegg til to som er påkjørt av tog i henholdsvis Drivdalen og på Raumabanen. Moskusstammen på Dovre er nå rekordstor. På de årlige vårtellingene som SNO gjennomfører i slutten av mars ble det registrert hele 283 moskus, så nå etter årets kalving har bestanden passert 300, og er trolig nærmere 350 dyr.

Forvaltningsplanen for moskus fra 2006 setter ikke noe tak på antall dyr, men sier at moskusen skal ivaretas innenfor et kjerneområde på Dovrefjell på 340 kvadratkilometer. Det omfatter deler av kommunene Oppdal, Dovre og Lesja. De siste årene har stadig flere dyr gått ut av dette kjerneområdet, og oppholdt seg utenfor i hele eller deler av året. Månedsskiftet mai – juni samt brunstperioden i august/september er de mest aktive periodene for moskus, da flest dyr er på vandring.

Oppdatert: 27.05.2011