SNO teller jervehi


Gravskardjerven forbedret-ML_590pix
Et jervehi må besøkes flere ganger, som oftest på langt hold, for å kunne dokumentere om det virkelig er et ynglehi.
© Mogens Lorentzen
Oppdatert: 30.03.2011

SNO vil i de kommende månedene legge ned et betydelig arbeid i å kartlegge jervebestanden.

Stortinget har bestemt et bestandsmål for jerv på 39 ynglinger hvert år. Sist vår ble det tilbakelagt over 130.000 km for å fastslå hvor mange jervehi med valper vi hadd i Norge. Arbeidet med å finne årets hi med valper har startet og status for de enkelte hiene rapporteres fortløpende til Rovdata.

Status på registrering av jervehi 2011: Rovdata.

SNO er takknemlig for å få bistand i overvåkingsarbeidet, og meldinger om mulige jervehi sendes til regionalt rovviltansvarlig i SNO.

Oppdatert: 30.03.2011