Ekstraordinære uttak av jerv


Tispe 11.4.2010 (16)_RAG_590pix
Etter 15. februar blir jervene bedøvet før de eventuelt blir avlivet, dette for å unngå å avlive tisper med unger i hiet.
© Rein-Arne Golf
Oppdatert: 30.03.2011

For å redusere skadene på sau og tamrein har Direktoratet for naturforvaltning (DN) iverksatt ekstraordinære uttak av jerv i aktuelle områder. Uttakene gjennomføres av Statens naturoppsyn (SNO).

Det er lisensfelling som normale skal regulere jervbestanden i tråd med de politiske bestandsmålene. Lisensfellingsperioden på jerv starter 10. september og varer til og med 15. februar. I år ble det åpnet for felling av 119 dyr, og i løpet av lisensfellingsperioden ble det felt totalt 47 dyr.

Norge har derfor en bestand som ligger over målet som Stortinget har vedtatt. Derfor fatter forvaltningen ekstraordinære fellingsvedtak, uten at bestanden kommer i fare.

Mer informasjon med fellingsvedtak og fortløpende oversikt over ekstraordinære uttak av jerv blir lagt ut på Rovviltportalen.

 Oppdatert: 30.03.2011