Markadag på Kobberhaughytta 20. februar


Lavvo med aktiviteter ved Kobberhaughytta
Lavvo med aktiviteter ved Kobberhaughytta
© Live Danielsen
Oppdatert: 14.02.2011

Søndag 20. februar er det markadag i Oslomarka. Alle er velkomne til vårt store arrangement med mange gratis aktiviteter på Kobberhaughytta i Nordmarka. Kom til Norges mest brukte idretts-, natur- og friluftsområde for å bli med på aktiviteter, opplevelser og naturglede. Det finnes ikke noe liknende arrangement der så mange aktører hyller Oslomarka i fellesskap! Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet vil også fortelle om Markaloven og dens muligheter.

Mange aktiviteter

Det blir en dag med mange gratis aktiviteter som isfiske, natursti på truger, hestekjøring av tømmer (sitt gjerne på lasset), smørestasjon for ski , foredrag, bålprat, hjemmelaget hoppbakke, test dine naturkunnskaper,  grilling av pølser, kaffe, smaksprøver av grillet fisk, tips om de beste fiskeplassene i Marka og annen naturinformasjon. VM på ski står for døren og i den hjemmelagde hoppbakken kan man prøve seg på ”skiflyvning”.

Oslomarka har fostret og ”utdannet” mange internasjonalt og nasjonalt kjente friluftsmenn som Fritjof Nansen og Lars Monsen og andre kjente idrettsutøvere. Det er Nansen og Amundsen året i år, så da er det ekstra gøy å kunne vise frem Oslomarka med de kvalitetene den fortsatt har i dag.

    Hopping i Kobberhaugbakken

Mange arrangører

Det er et arrangement der både Skiforeningen, DNT, Naturvernforbundet, Oslo og Omegn Friluftsråd, Fylkesmanne i Oslo og Akershus, Oslomarka fiskeadministrasjon, Friluftsetaten i Oslo kommune sammen med oss i Statens naturoppsyn (SNO) står sammen om å vise hvilke verdier vi har i Marka.

Markadagen er også en måte å fortelle at selv om noen av arrangørene kan være uenige om enkelte problemstillinger og har ulike roller, så er det en felles interesse vi står samlet om: Nemlig å vise frem hvilke kvaliteter Oslomarka har! Vi i SNO vil fortelle om verneverdiene i Oslo og Akershus og vår rolle i Oslomarka. Man kan også teste naturkunnskapene sine på vår stand - med remiering.

Overnatting for de tøffeste!

De som vil ha større utfordringer kan komme lørdag og overnatte ute sammen med arrangørene!

Markadagen er viktig for å vise hvilken rolle de ulike aktørene har i Oslomarka. Den er også viktig for å opprette og vedlikeholde nettverket mellom de ulike aktørene.  SNO er tilsynsmyndighet etter Markaloven, som ble vedtatt i 2009, som skal sikrer Oslomarka mot utbygging og regulerer bruken. For SNO er det også viktig å vise at vi ikke bare er kontrollører, men at vi skal veilede og informere publikum i bruken og gleden av naturen og de mulighetene som den gir oss.

Programmet for dagen finner du øverst til høyre på siden.

Oppdatert: 14.02.2011